Hemmakväll

Uppdrag: Uppdraget bestod i att omvandla den frivilliga kedjan Videomix till en franchisekedja som under processen valde att byta namn till Hemmakväll. Uppdraget påbörjades under 2005 och omfattade framtagande av en franchisemodell, handbok och lagstadgat informationsmaterial, förändring av ägarbild och införande av franchiseavtal. Dessutom har en representant från Franchise Group medverkat i Hemmakvälls styrelse under uppbyggnadsperioden.

www.hemmakvall.se

Referens: Kent Olsson, huvudägare Hemmakväll

Företagsbeskrivning: Hemmakväll etablerades genom att den medlemsägda videouthyrningskedjan Videomix konverterades till en franchisedja. Kedjan växte därefter mycket kraftigt och i samband med att en fusion med den Norrlandsetablerade kedjan Hemmakväll så beslutades att hela kedjan skulle ta namnet Hemmakväll. Hemmakväll hade som mest över 100 butiker på den svenska marknaden fördelat på egenägda och franchiseägda. Branschen har på senare år genomgått stora förändringar och det har medfört att konceptet idag är helt inriktat på godis.