Få nöjda och motiverade medarbetare via ett modernt intranät!

Intranät 2021 – För i år behöver alla trivas lite bättre och kommunikation är nyckeln!

I en värld där konkurrensen blir tuffare och tuffare hela tiden gäller det att utrusta sig med de absolut bästa verktygen som finns tillgängliga för dig som företagare, såväl franchisegivare som franchisetagare. Ett intranät bör vara en central del i denna verktygslåda. Ett intranät finns till för att öka engagemang och kunskapsnivån bland de anställda och därigenom kundupplevelsen, för att effektivisera produktiviteten i organisationen i sin helhet – men hur?

#1 Dina anställda trivs bättre

Arbetsmiljön påverkar hur dina anställda trivs och det avgör ofta hur länge de stannar på företaget och vad de presterar. Man väljer att stanna hos företag som visar att de värdesätter, engagerar och bryr sig om sina anställda.

  • Riv murar – Öppna upp kanaler för kommunikation genom hela franchisekedjan. Genom bättre kommunikation med de anställda, även de som är längst ut i kedjan kan man få dem att känna hur viktiga de faktiskt är. Detta genom att alla har intranätets information lättillgänglig i telefonen genom en app.
  • Öka lojaliteten – En oengagerad anställd levererar sannolikt inte en fantastisk kundupplevelse. Ett intranät förbättrar den interna upplevelsen; från upplärningen av en ny anställd till, pålitligt beteende och skapandet av en bra företagskultur, ökat engagemang med effekten att alla känner sig mer värdefulla!

#2 Dina kunder trivs bättre

Kundupplevelsen är av central betydelse för alla företag. Kommer de tillbaka? Engagerade och nöjda anställda skapar förutsättningar för att ge kunderna en bättre upplevelse. Ett intranät kan vara det perfekta sättet att förse de anställda med den nivån av stöd.

  • Upplärning online – Att introducera en nyanställd till företaget i intranätet effektiviserar upplärningen och minskar åtgången av tid. Att få ett starkt välkomnande till en bra företagskultur är ett mycket gott recept för framgång
  • All fakta och information samlad – Ett intranät är ett perfekt sätt att samla all information.  Det innebär att när det kommer till att hjälpa kunder, hantera reklamationer eller klagomål, så har varje anställd korrekt information om processer och policys lätt tillgänglig.

 

Januari 2021

Teodor Trygg

Områdesansvarig Intranät

www.ziik.io