Etableringsalternativ för utländska koncept

Många funderar på hur det går till att etablera utländska kedjor i Sverige. Det finns flera olika alternativ. Ibland väljer företaget (konceptägaren) att gå in i landet genom att äga allt själv, men många gånger sker det genom franchising. Hur går det till och vad finns det för olika sätt? Vi reder här ut begreppen och delar upp det i tre huvudområden.

Master franchising

Master franchising är en form av franchising som innefattar en omfattande rätt att etablera en kedja med flera enheter. Ofta är marknadsområdet ett helt land eller flera länder, men kan också vara en lite mer begränsad region. Det som också är signifikant är att avtalet oftast även innefattar rätten att ha franchisetagare under sig. Masterfranchisetagaren har alltså ett Masterfranchiseavtal med Franchisegivaren från ursprungslandet. Masterfranchisetagaren har sedan i sin tur avtal med franchisetagarna i landet. Det är på detta sätt exempelvis Paul Lederhausen byggde upp McDonalds i Sverige eller som Britt-Marie Börjesson byggde upp Body Shop. Båda var masterfranchisetagare i Sverige för respektive koncept.

Masterfranchisetagaren är alltid ett juridiskt företag och ibland är det knutet direkt till en fysisk person såsom i fallen ovan.  En masterfranchisetagaren kan också vara ett större företag med andra verksamheter men som ser franchisen som ett komplement.  I många länder finns det stora företag som ”samlar” på masterfranchiseavtal och har blivit experter på att utveckla sådana verksamheter som en affärsidé i sig. Detta börjar vi även se mer utav även i de skandinaviska länderna. 

Det som gör det så intressant med masterfranchising är att få tillgång till ett redan välkänt varumärke tillsammans med färdiga affärsmetoder och lösningar. Detta gör att det går relativt snabbt att etablera en hel kedja i det egna landet.

Värt att notera är att det är vanligt att bygga upp en franchisekedja i kombination med egenägda enheter, vilket också kan göra kalkylerna än mer intressanta.

Area developer

Ett Area developer avtal påminner om ett Masterfranchiseavtal på så sätt att man får rätten till en större region eller land för att etablera ett varumärke och koncept på. Skillnaden är att rätten endast innefattar rätten att etablera egenägda enheter d v s inte att ha franchisetagare under sig.

 

Direct-unit franchise/Singel-unit franchise

Att få rätten att genom franchising äga en (1) enhet brukar kallas att få en direct-unit franchise eller singel-unit franchise. Avtalsförhållandet gäller alltså direkt mellan franchisegivaren från ursprungslandet till den lokala enskilda franchisetagaren som har rätten att driva en (1) enhet ofta på en specifik adress alternativt ort.

Se här vilka internationella koncept som just nu söker svenska franchisepartners:

www.franchisefinder.se

 

 

 

 

 

7 skäl att bli masterfranchisetagare

  • Ett känt varumärke med framgång i andra länder
  • Ett färdigt koncept med affärsmetoder, system och lösningar.
  • Utbildning och support från franchisegivaren
  • Ekonomiska skalfördelar, leverantörsvillkor mm
  • Möjlighet att bygga en kedja snabbt i egna landet med hjälp av franchisetagare
  • Begränsad ekonomisk insats genom hjälp av franchisetagare
  • Del i ett internationellt sammanhang

Hur går det till att bli masterfranchisetagare?

Flera koncept letar aktivt efter masterfranchisetagare i Sverige. En del hittar ni på franchisefinder.se. Kontakta oss gärna på Franchise Group då vi sitter på stor information vad som finns och vad som är på gång. Franchise Group är medlemmar i det internationella nätverket FPI – Franchise Pool International.  Genom FPI hjälper vi företag att etablera sig i Sverige men också att etablera svenska företag i utlandet.

Är ni intresserade och har kommit i kontakt med utländska koncept själva kan vi hjälpa er med utvärdering av masterfranchiseavtal och rådgivning i allmänhet. Tveka inte att kontakta oss då det är ett stort åtagande och man bör vara noga innan påskrift av avtal.

För att få tillgång till ett masterfranchiseavtal så betalar man en engångsavgift en s.k ”entrance fee” (inträdesavgift). Den kan variera mycket beroende på hur känt och framgångsrikt varumärket redan är. Det finns exempel på alltifrån 100 tkr till 20 mkr. De amerikanska är i regel dyrare än de europeiska men är då ofta också mer kända.

Vanligt är att en löpande avgift (franchise fee eller royalty) betalas som en procentuell del av omsättningen. Även denna kan variera men får inte vara för hög eftersom masterfranchisetagaren även måste kunna ta ut avgifter från franchisetagarna som man har under sig. Ibland tas inga avgifter ut, utan franchisegivaren tjänar pengar på produkter som säljs genom systemet istället.

Stort intresse för Sverige

Sverige är ett mycket intressant etableringsland för många koncept ute i världen. Under senaste åren har intresset varit stort från såväl europeiska som amerikanska företag.  Anledningar till intresse för Sverige är för att vi gått ganska skonade genom lågkonjunktur, har hög köpkraft och är medvetna konsumenter. Exempel på utländska franchisekoncept som finns i Sverige är Subway, McDonalds, Body Shop, Mailboxes etc., Burger King, 7-Elven, Hertz, Avis, Vero Moda, Anytime Fitness, Wagner, Noa Noa, Mango, Benetton, Ibis, Novotel, Best Western, Chem-Dry, Elgiganten, Pizzbakeren, Starbucks mfl.

De internationella koncept som nu vill expandera till Sverige och därmed söker partner är många!

www.franchisefinder.se, finner du de aktuella koncepten som du kan bli partner till.

Intresserad av att bli masterfranchisetagare?

På Franchise Group arbetar vi aktivt med att länka ihop potentiella intressenter med utländska koncept. Håll utkik på www.franchisefinder.se och efter våra internationella frukostseminarier där vi berättar mer om hur det går till och vilka koncept som finns i pipeline. Registrerar er gärna för vårt specialutskick via mail där vi informerar om nya koncept som vill in i Sverige.