Problemlösning för din franchisekedja i bistra tider

Företagsrelaterade frågor:

 • Likviditetsanalys
 • Presentationer för långivare
 • Kostnadsbesparingar
 • Personalfrågor
 • Hyresfrågor
 • Leverantörskrediter
 • Försäljningsdrivande åtgärder
 • Action plan när det vänder

Franchiserelaterade frågor:

 • Vad och hur kan Franchisegivaren stötta Franchisetagarna 
 • Hanteringen av avgifter
 • Informationsbehov
 • Hur ska Franchisetagarna dra ner driften till ett existensminimum

Krishanteringsfrågor:

 • Obeståndshantering

Förändringsåtgärder:

 • Förändra och anpassa affärskonceptet
 • Förändring i franchiseerbjudandet
 • Finansieringsmodell- lösningar för franchisetagare
 • Föravtal som instegslösning

Behöver du vår hjälp, tveka inte att kontakta oss!