Hur väl är ditt koncept dokumenterat?

Franchise är en fantastisk tillväxtmodell om du gör rätt. Alla ska dra åt samma håll och kundbemötande, rutiner och policies ska sitta i ryggmärgen på dina franchisetagare.

Handboken är ett effektivt styrinstrument för att hålla ihop konceptet och en kvalitetssäkrad kunskapskälla för kedjans enheter. 

Kort sagt handlar det om att vara tydlig.  

Varför är handboken viktig?

  • Bilaga till franchiseavtalet

Oftast innehåller avtalet en mängd hänvisningar till rutiner mm som ska beskrivas i handboken.

  • Överföring av know-how

Den kunskap och de erfarenheter som finns hos ägare och nyckelpersoner ska vara tillgänglig i skriftlig form.  

  • Oumbärlig vid utbildning

Handbokens olika delar som dagliga rutiner, sortiment, marknadsföring, policys, personalhantering osv. läggs in i utbildningens block. Den röda tråden är enhetlighet och samstämmighet.

  • Kvalitetssäkring

Riktlinjer och praktiska mallar för kvalitetssäkring

. En hög kvalitetsnivå höjer värdet på både kedjan totalt och den enskilda enheten.

  • Avlastar huvudkontoret

En bra handbok avlastar huvudkontoret, som kan lägga störst fokus på utveckling av konceptet.

Vad är viktigt att tänka på när man tar fram handboken?

  • Vem ska läsa? Anpassa text och information till mottagaren. Krångla inte till det.
  •  Var tydlig med vad som är krav och vad som är rekommendationer.
  • Poängtera var lönsamheten finns.
  •  Ifrågasätt befintliga rutiner under processen. Kan de göras bättre? Tänk framåt, det som fungerar när man är ett fåtal enheter kanske inte håller när kedjan blir 10, 20 eller 100.
  • Lyft fram ett gott ledarskap.  

 

En bra handbok blir aldrig klar, den lever och utvecklas i takt med företagets utveckling!

Vill du ha hjälp att ta fram eller uppdatera din kedjas handbok, kontakta Malin Hedstrand på vår dokumentationsavdelning på telefon 0704-14 88 33.