Vägen till franchising del 1

Om man som företag vill börja med franchising så behöver man göra ett ordentligt grundarbete och arbeta fram de olika delarna som utgör själva affärsmodellen för franchising den s.k. Franchisemodellen.

Franchising som teori är enkel, men i praktiken finns det fallgropar som man måste akta sig för. Förberedelsearbetet handlar dels om att ”paketera” det som redan finns men också att förutsäga problem som skulle kunna uppstå genom att ta fram ett smidigt, välbalanserat franchiseupplägg med förutsättningar för långsiktig framgång.  

 

Affärskonceptet

För att kunna börja med franchising så måste det redan finnas ett färdigt och beprövat affärskoncept som har bevisad framgång. Att göra franchising av en ”skrivbordsprodukt” är inte bara svårt det är också enl. det Europeiska Etiska Reglerna oetiskt. Enligt dessa ska man som franchisegivare ”…ha drivit ett affärskoncept med framgång en skälig tid och i minst en pilotenhet före systemets start” Franchising handlar om att multiplicera ett affärskoncept om och om igen på samma sätt. Arbetet här blir att definiera och paketera affärskonceptet så att det går att beskriva för franchisetagarna vad det är exakt som de ska göra i sin franchiseenhet. Själva affärsidén är grundbulten som följs av definitioner för lämplig storlek på enhet, marknadsläge, sortiment/tjänsteutbud, prispolicy, marknadsföringsmetoder, logistiklösningar och övriga bärande principer för kedjan. Ibland kan man även behöva ”skruva” lite på affärskonceptet för att det ska passa för franchising. T. ex bättre marginaler, fler produkter eller bredare utbud av tjänster. Under detta arbete gäller det också att identifiera framgångsfaktorerna för konceptet så att dessa sedan kan lyftas fram och utbildas i.  

 

Ekonomisk analys

Ett av de viktigare momenten i förarbetet är den ekonomiska analysen. Räcker lönsamheten till både franchisegivare och franchisetagare? Ett koncept som från början har låga marginaler och där det inte går att skapa tillräckliga stordriftsfördelar kommer inte att fungera som franchising. En rad andra förutsättningar ska också analyseras såsom marknadspotential, affärsidéns långsiktiga bärkraft, möjliga etableringar och rekryteringsunderlag.  

 

Strategier för minimerad risk

En franchisegivares ansvar är att säkerställa kedjans fortlevnad. För sin egen skull och för franchisetagarnas skull. Det gäller att tänka sig in i framtiden och vad som kan hända. Vad händer om vi råkar ut för franchisetagare som vill stjäla konceptet och sedan starta på egen hand och därmed börja att konkurrera med kedjan? Kan vi förhindra det och hur? Hur hanterar vi våra immaterialrätter, d.v.s. varumärken, domännamn, konton på sociala medier? Vi vill inte att några obehöriga ska göra intrång eller förstöra för oss och därmed riskera kedjans fall. Det följer en rad frågeställningar hur man ska göra med hyresavtal för lokaler, kundregister, kassasystem mm. Dessa strategier som vi här skapar för vår kedja blir själva ryggraden som ska hålla oss uppe även om vi utsätts för problem.  

 

Samarbete och rollfördelning

Exakt hur samarbetet och rollfördelningen ska se ut i det specifika franchisesystemet är något som ska bestämmas. Alla företag har sina unika egenheter och förutsättningar. Det är också ett val hur ”hårt” man vill styra från centralt håll och hur många centrala funktioner som är lämpliga. Medan det för ett system t. e x verkar lämpligt att fakturera centralt så passar det inte alls i ett annat system. Affärsidén, profilen på franchisetagarna, marknad och konkurrens, teknisk utveckling är andra parametrar som spelar in.

Detta är ett utdrag från boken "Franchising: En introduktion". Den finns att köpa här.

Författare: Kristina Låftman

Läs del 2 av vägen till franchising