Rekrytering av franchisetagare

Franchise Group har lång erfarenhet av att hitta, attrahera och urskilja personligheter som passar som franchisetagare och masterfranchisetagare. Efter att ha utvecklat ett hundratal franchisekoncept och rekryterat franchisetagare till lika många, vet vi vilken personlighet och erfarenhet som krävs för att lyckas i en franchisekedja.

Att rekrytera franchisetagare handlar för de allra flesta franchisekedjor lika mycket om införsäljning av en affärsidé som urskiljning och bedömning. Utifrån vår och våra uppdragsgivares erfarenhet är det många gånger enklare för Franchise Group att - som ”neutral” part - sälja in våra uppdragsgivares franchisekoncept, än vad det är för dem själva.

Vi hjälper er att snabba på och effektivisera er franchiserekrytering

Kunskapen om franchising gör oss unika som rekryteringspartner. Vi kan på ett trovärdigt och objektivt sätt berätta för era intressenter om fördelar och nackdelar med franchising som företagsform, samtidigt som vi kan ge vägledning kring hur de ska kunna lösa sin finansiering. Det sistnämnda är idag otvivelaktigt en av de viktigaste och svåraste frågorna att lösa vid all franchiserekrytering.

Franchise Group har tagit fram annonssiten www.franchisefinder.se för att hjälpa franchisegivare att komma i kontakt med och selektera franchiseintressenter på ett kostnadseffektivt sätt.

Som komplement erbjuder vi även Franchisetorget, som turnerar runt i Sveriges kommuner och håller i informationskvällar där de informerar om franchising. Där erbjuds även en fysiskt mötesplats där franchisegivare kan träffa potentiella franchisetagare. Läs mer på deras hemsida www.franchisetorget.se