Adplorer - Digitala marknadsföringskampanjer för kedjan

Adplorer hjälper franchisekedjor av alla storlekar att effektivisera den lokala marknadsföringen via Google My Business, Google Sök & Display, Facebook, Instagram, YouTube, Bing och mer. Med Adplorers plattform maximeras värdet av den digitala marknadsföringsbudgeten och ger stora tids- och kostnadsbesparingar, både för franchisegivare och franchisetagare. Adplorers marknadsföringsplattform är byggd specifikt för lokal, digital marknadsföring för franchisekedjor.

Via kampanjmallar som tas fram tillsammans med franchisegivaren säkerställer Adplorer att alla kampanjer följer varumärkets riktlinjer och talar med samma röst. Lokala kampanjer kompletterar, i stället för att konkurrera med eventuella nationella varumärkes-kampanjer. Samtidigt ger Adplorer möjlighet till individuella franchisetagare att på ett effektivt sätt anpassa sin marknadsföring enligt personliga preferenser och bäst passa situationen på den lokala marknaden.

Adplorers marknadsledande budalgoritmer är specifikt utvecklade för ”multi-location” och maximerar resultatet av alla kampanjer, inte minst via egenutvecklade ”Collective Intelligence Algorithms”.

Adplorer har kontor i Köln, Paris och Atlanta och arbetar sedan 2021 också i Sverige via samarbetet med Franchise Group. Mer information om Adplorer finns på deras webbplats.