Kosmonaut


Kosmonaut Produktion har i över 20 år arbetat som helhetsleverantör inom produktion, montering och tryck med fokus på bland annat restaurang, hotell -och butiksinredning, mässmontrar, festivaler och skyltar. Vi arbetar i alla typer av material och tar gärna ett övergripande ansvar för din produktion och montering. Från skiss- och idéstadiet, produktion, tryck och projektledning till etablering och lagerhållning.  Vi har även en studio för livestreaming, filmproduktion och fotografering samt en eventlokal (Stockholm). Studion och eventlokalen möjliggör hybridevent.

 

Exempel på produktion:

  • Inredning av butiker, hotell och restauranger
  • Mässmontrar
  • Alla typer av skyltar – T.ex. ljuslådor, vepor, banderoller mm.
  • Marknadsföringsmaterial – T.ex. broschyrer, flyers, klisterdekaler mm.
  • Studioarbeten – T.ex. livestreaming, filmproduktion, fotografering mm.
  • Visualisering / 3D skisser
  • Arbets- och profilkläder samt presentreklam

Besök gärna vår hemsida för information och inspiration. Kosmonaut.nu

 

Miljöarbete
Sedan 2018 har Kosmonaut Events arbetat målmedvetet och noggrant med vårt miljö- och hållbarhetsprogram - Swedish Environmental Base 2018 - som kan jämföras med en ISO-certifiering. Miljöarbetet löper genom hela verksamheten från försäljning och projektledning till produktion och vidare till leverans. I samband med miljöarbetet har all personal genomgått utbildning och en granskning av syftet och målen för vårt miljöarbete.