Franchisemodell - affärsplan för franchising

Första steget i din franchisesatsning är att ta fram en plan, verktyg och metoder för hur franchisesystemet ska se ut och hur du ska gå till väga. Det är vad vi kallar “Franchisemodellen”.  Modellen innefattar 11 punkter som vi tillsammans jobbar igenom för att definiera och besluta om, för att  förbereda ditt företag inför franchiseexpansionen. Vi anpassar arbetet efter våra kunder beroende på storlek, komplexitet och budget. Be om ett personligt möte så tar vi fram en för dig anpassad offert om hur vi kan hjälpa dig med din Franchisemodell! Ring oss på 08 - 464 75 00 eller maila på info@franchisegroup.se.

Franchisemodellens 11 punkter:

1. Affärskonceptet

För att kunna börja med franchising så ska det redan finnas ett färdigt och beprövat affärskoncept som har bevisad framgång. Franchising handlar om att multiplicera ett affärskoncept om och om igen på samma sätt. Arbetet här blir att definiera och paketera affärskonceptet så att det går att beskriva för franchisetagarna vad det är exakt som de ska göra i sin franchiseenhet.

2. Ekonomisk analys

Ett viktigt moment i förarbetet är den finansiella analysen. Räcker lönsamheteten till både franchisegivare och franchisetagare? En rad andra förutsättningar ska också analyseras såsom marknadspotential, affärsidéns långsiktiga bärkraft, möjliga etableringar och rekryteringsunderlag. 

3. Strategier för minimerad risk

En franchisegivares ansvar är att säkerställa kedjans fortlevnad. För sin egen skull och för franchisetagarnas skull. Vad händer t ex om vi råkar ut för franchisetagare som vill stjäla konceptet, eller någon annan som gör intrång på vårt varumärke? Kan vi förhindra det och hur? Det följer en rad frågeställningar som vi gör till strategier. Detta blir själva ryggraden i kedjan. 

4. Samarbete och rollfördelning

Exakt hur samarbetet och rollfördelningen ska se ut i det specifika franchisesystemet är något som ska bestämmas. Alla företag har sina unika egenheter och förutsättningar. Det är också ett val hur ”hårt” man vill styra från centralt håll och hur många centrala funktioner som är lämpliga.

5. Avgiftsmodell

En av grunderna i franchisesystemet är själva avgiftsmodellen. Det vanliga är en kombination av en inträdesavgift och dels löpande avgifter. Här krävs det noggranna beräkningar och kvalificerade antaganden för att räkna fram nivåerna.  

De avgifter som på olika sätt brukar förekomma i ett franchisesystem är:

6. Finansieringsmodell

För att lyckas med franchiseutbyggnaden så måste franchisegivaren noga ha tänkt igenom och planerat för hur franchisetagaren ska finansiera sin enhet. Bra är att ha förberett kontakter med banker och andra låneinstitut.

7. Expansion- och etableringsplan

Hur stor är marknaden? Hur många enheter kan det bli i Sverige? Kan det bli aktuellt med en internationell expansion? Vad ställs som krav på läget, orten, regionen eller landet för att vi tror att det ska fungera för en franchisetagare? Det är ett spännande arbete att måla upp potentialen och förutsättningarna för kedjans expansion.

8. Rekrytera franchisetagare

Vem ska bli franchisetagare och var hittar vi dem? Som franchisegivare bör man noga fundera ut den kravprofil som har den främsta förutsättningen att lyckas som franchisetagare.

9. Drift och samarbetet med franchisetagarna

Det är franchisegivarens ansvar att överföra kunskap och erfarenhet till franchisetagarna så att dessa kan driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt. Kunskapsöverföringen sker bland annat genom en grundutbildning samt en rad löpande fortsättningsutbildningar.

En plan behöver tas fram hur franchisegivare och franchisetagare ska utbyta information och mötas.

Franchisegivaren bör sätta upp ett program för kvalitetssäkringen. Exakt hur det ser ut kan skilja sig mycket från fall till fall. 

10. Handbok

Handboken är en viktig del i ansvaret att överföra kunskap jämte utbildning och löpande support. Ju bättre franchisegivaren är på att beskriva sitt koncept och instruera genom handboken desto lättare blir det.

Franchisehandboken har ytterligare en viktig funktion då den är en del av själva franchiseavtalet.

Idag väljer många företag olika typer av intranätlösningar där handböckerna finns tillgängliga.

11. Informationsansvar

Det ställs lagstadgade krav på den information som franchisegivaren ska lämna till franchisetagaren innan samarbetet inleds. Lagen innebär att man som franchisegivare är skyldig att i skriftlig form överlämna viss specificerad information till sina blivande franchisetagare. Informationen ska överlämnas i god tid innan avtal tecknas.