Handbok

Varje franchisekedja behöver handböcker och annan konceptdokumentation för kunskapsöverföring och för att styra och kvalitetssäkra sin verksamhet. Handböckerna innehåller både riktlinjer, rutiner och detaljerade upplysningar. De är kort och gott en informationsbank som beskriver hur franchisetagarna driver sin lokala verksamhet.

Att ta fram och sammanställa denna dokumentation är både ett omfattande och tidskrävande arbete och i många fall skjuts projektet på framtiden. Vi på Franchise Group kan hjälpa dig att ta fram en välfungerande dokumentation till en rimlig kostnad och se till att den hålls uppdaterad. Ring oss på 08 - 464 75 00 eller maila på info@franchisegroup.se.

Format

En handbok är ett levande dokument och den förändras och förnyas ständigt. För att förenkla hanteringen av handboken i företaget skriver vi i användarvänligt format som också fungerar bra då handbokskapitlen ska läggas in på intranät. Du kan alltså välja att lägga in handboken direkt på ditt intranät, skriva ut den i pappersformat eller både och.

Fungerar i alla intranät

Den dokumentation vi tar fram fungerar att lägga in på befintligt eller kommande intranät, oavsett intranätsleverantör.

Vi arbetar bland annat med:

 • Handböcker
 • Övrig konceptdokumentation
 • Utbildningsmaterial
 • Franchisegivarens upplysningsansvar
 • Uppdateringar av handboken – ryggraden i väl fungerande franchisesystem

Underskatta aldrig en franchisetagares behov av information och stöd kring hur man faktiskt gör för att driva ett företag effektivt.

En franchisetagare har blivit vald av dig för att han/hon har rätt kompetens och profil för att lära sig att producera och marknadsföra dina tjänster eller produkter. Detta behöver inte betyda att personen i fråga vet hur man leder ett företag och ännu mindre hur man får det att växa och bli framgångsrikt. Därför är handboken så viktig.

Här är sex bra anledningar till att skriva en Handbok

 1. Handboken ger franchisetagarna en kvalitetssäkrad kunskapskälla att ösa ur när den initiala utbildningen är över. 
 2. En välskriven handbok avlastar Service Center eller huvudkontoret med en rad frågor, inte minst om den ligger på nätet där den är lättillgänglig för alla och där franchisegivaren lätt och snabbt kan uppdatera den. 
 3. Att skriva handboken brukar också hjälpa dig att upptäcka brister och frågetecken i verksamheten som du annars inte hade upptäckt. 
 4. Det blir lättare att hitta franchisetagare. Sannolikheten att hitta en kvalificerad franchisetagare ökar om det finns en heltäckande handbok att visa upp. 
 5. Handboken säkerställer att alla franchisetagare får samma utbildning. Om det inte finns någon handbok skapar den som utbildar nya franchisetagare sin egen version av företaget och systemet. 
 6. Detaljer i avtalet som är av stor betydelse för driften kan lyftas upp och göras synliga i handboken. Många gånger finns det också viktiga punkter i avtalet som hänvisar till handbokens gällande regler och anvisningar.