Systecon

Företagsbeskrivning: Systecon är ett internationellt konsult- och programvaruföretag med fokus mot livscykelkostnader och underhållssäkerhet inom komplexa materialsystem. Systecon har varit verksamt i mer än 45 år inom främst försvarsindustrin och under senare år även inom transport och energisektorerna. Systecon sysselsätter ca 50 personer i Sverige och har dotterbolag och representanter i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Systecon utvecklar successivt sedan 2015 representanterna till att bli licenstagarbolag, med marknadsexklusivitet och eget ansvar för marknadsföring och försäljning av Systecons tjänster och produkter.

Referens: Oskar Tengö, Director Business Development.

 Uppdragsbeskrivning: Uppdraget bestod i att utveckla ett licenskoncept på franchisebasis för Systecons internationella återförsäljare, samt löpande rådgivning under implementeringsfaserna.

Oskar Tengö, Systecon: Med hjälp av Franchise Group Nordic har vi tagit fram och infört ett licenskoncept som är väl anpassat för både Systecons och våra licenstagares behov. Vi har haft ett nära samarbete med Franchise Group genom hela processen, från utformning och anpassning av själva konceptet och vidare i arbetet med att beskriva och reglera det i avtal och dokumentation. FG har även agerat rådgivare och bollplank i diskussioner och förhandlingar med nya licenstagare. Resultatet är ett gediget och tydligt upplägg, där Systecon och våra licenstagare kan fokusera helt på affärsutveckling, försäljning och kundsupport på respektive marknad.