WrapChamp

Företagsbeskrivning: Franchisekedjan WrapChamp etablerades 2020 av bröderna Samuel, Rickard och Pontus Eriksson, som tidigare hade startat och sedan sålt franchisekedjan Skyltstället med 40 franchisetagare över hela Sverige. WrapChamp har idag 12 franchisetagare som marknadsför, säljer och utför fordonsdekortjänster från egna studios i den lokala marknaden.

Referens:  Samuel Eriksson – CEO.

Vårt uppdrag: WrapChamps tillväxtstrategi bygger på att expandera ytterligare i Sverige men även internationellt. Under 2021 kontaktades WrapChamp av en norsk intressent angående att bli dess franchisepartner i den norska marknaden, vilket ledde till en serie möten som resulterade i en principöverenskommelse. Som ett led i detta fick Franchise Group Nordic uppdraget att assistera med att utveckla den svenska verksamheten bland annat vad gäller konceptuella och legala avseenden till ett komplett internationellt franchisekoncept, med initial etablering i Norge men som även aktivt ska marknadsföras i utvalda internationella marknader.

Den norska franchiseverksamheten startades under februari 2022. Marknadsföringen av franchise-erbjudandet till andra europeiska länder startades månaden efter.

Samuel Eriksson, WrapChamp: Att arbeta tillsammans med Franchise Group Nordic har passat som i handsken. Effektiva, tydliga processer genom hela uppdraget.

En oerhört kompetent organisation och individer som gett fart till vår tillväxt. Kan starkt rekommendera flera att nyttja dessa kompetenser.