Digitala verktyg och intranät

Att hålla ihop sin franchisekedja och se till att alla får rätt information vid rätt tidpunkt är viktigt. Idag har utvecklingen kommit långt och det finns väl anpassade digitala verktyg och intranätsystem för franchisekedjor för att underlätta kommunikation och information. Vi ger gärna förslag på de system som vi tror passar dig bäst.