Finansiering och exit

Vare sig det är en franchisegivare eller franchisetagare, är det vanligt att under olika faser i sin utveckling uppleva behov av rådgivning vid finansiella transaktioner, så kallat corporate finance. Det kan röra sig från avyttring av hela eller del av verksamheten, förvärv eller kapitalanskaffning vid expansion.

Franchise Group har en lång och bred erfarenhet som corporate finance rådgivare till både små och stora privatägda företag, och erbjuder tjänster inom bland annat:

Avyttring

  • Förvärv
  • Generationsskiften (management buy-outs)
  • Kapitalanskaffning vid expansion
  • Fastighetsfinansiering
  • Finansiering av rörelsekapital
  • Värderingar och finansieringsanalyser
  • Prospekt
  • Förberedelser och planering av finansiella transaktioner

 

 

 

Vår kunskap och förståelse av både franchising och corporate finance gör Franchise Group unik som rådgivare vid finansiella transaktioner. Vi kan identifiera och lyfta fram de speciella styrkor som gör ett franchiseföretag intressant för exempelvis potentiella förvärvsintresserade eller finansiärer, och också peka på eventuella svagheter som kan åtgärdas innan transaktionen påbörjas. Vi förstår vad som driver värderingen för franchiseföretag och hur detta bäst ökas eller realiseras genom en finansiell transaktion. Vi kan också addera värde genom kvalificerad projektledning under hela processen – utifrån vår erfarenhet är det ofta enklare och effektivare för Franchise Group att som corporate finance rådgivare ”sälja in” ett franchisekoncept och förhandla fram det bästa resultatet för våra uppdragsgivare än vad det är för dem själva. Det har dessutom den fördelen att i stället för att själv genomföra en komplex process med många potentiella fallgropar kan våra uppdragsgivare fokusera på det de är bäst på – att leda företagets löpande verksamhet.

Genom Franchise Groups kunskap om franchise och den svenska finansmarknaden kan vi erbjuda både vägledning om vad som är möjligt att åstadkomma, vilka de realistiska alternativen är samt en plan för att utföra det. Ring oss på 08 - 464 75 00 eller maila på info@franchisegroup.se.