Marknadsföring

Marknadsföring, varumärket och konceptet är en av de viktigaste delarna i en franchisekedja. Det är ju det som du erbjuder dina franchisetagare och som gör att nya franchisetagare får upp ögonen för just ditt varumärke och din kedja. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa franchisekedjor med att öka värdet genom en rad olika strategier och aktiviteter.

Exempel på några områden är

  • Översyn och förbättring av profil/varumärke/brandbook och franchiserekryteringsmaterial
  • Leadsgenerering
  • Franchise branding/Employer branding
  • Digitalisering
  • PR

Något som vi ofta stöter på är hur viktigt det är att skapa tydlighet kring vad man som franchisegivare erbjuder och hur det erbjudandet ska förpackas för att nå bästa effekt. Vi hjälper dig med både innehållet och utformningen men också vilka kanaler det ska presenteras i. Ofta landar det i en broschyr och en pdf, men det kan lika gärna landa i en helt digital och webbaserad produkt. Du får alltså nyckelfärdiga verktyg så du kan rekrytera framgångsrika franchisetagare.

Ett annat område som efterfrågas är nya sätt att driva in nya kunder på – leadsgenerering. Ligger det arbetet centralt, skapas ett stort värde för franchisetagarna och dess medarbetare, inte minst i tjänstesektorn. Vi har kunskapen om hur du kan generera fler lönsamma leads och på så sätt öka värdet och lönsamheten.