Översyn

En franchisekedja genomgår olika faser. Det är naturligt att man måste se över och revidera sitt franchisesystem för att anpassa sig till nuvarande förhållande och förändringar i omvärlden. Kanske behöver avgifter eller avtal justeras? Är lönsamheten inte tillräcklig generellt sett eller ute hos franchisetagarna? En fråga som många ställer sig är; hur kan vi hitta fler franchisetagare?

 

Vi har tagit fram ett analysverktyg för en metodisk genomgång av ett franchisesystem för att upptäcka såväl styrkor och möjligheter som svaghet och brister. Vårt verktyg kallar vi för “Franchise Veritas”. Vi erbjuder dig utan kostnad att göra en sådan analys. Kontakta oss för att få veta mer! 

 

 

Vill du veta mer mer hur vi kan hjälpa dig? Ring oss på 08 - 464 75 00 eller maila på info@franchisegroup.se.