Styrelsemedverkan

För att få franchisekompetens in i företaget kan det vara lämpligt att välja en styrelsemedlem med just denna erfarenhet och bakgrund. Vi har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i franchisekedjor och de utmaningar man ställs inför. Kontakta oss för en diskussion och rekommendation om vem hos oss vi tror kan vara lämpad för ert företag. Ring oss på 08 - 464 75 00 eller maila på info@franchisegroup.se