Växa genom franchise i utlandet?

När det egna företaget börjar tänka på att etablera sig i utlandet ställer man sig snabbt frågan - hur? Ibland känns svaret enkelt, och ibland känns det som allt annat än självklart.

Det finns en rad olika exportstrategier som man kan välja mellan – till exempel traditionell agentverksamhet, återförsäljare, distributörer, någon form av samarbetspartner eller eget utländskt dotterbolag. En del branscher kan välja mellan många olika exportstrategier, medan för andra är valet mer begränsat, t.ex. restaurangkedjor. Vad som skiljer de olika exportstrategierna är bland annat deras kapitalbehov, styrningsmöjligheter, beroende av egna löpande insatser eller själva försäljnings- och produktionsmodellen.

Hur väljer man då exportstrategi?

Typiskt sett brukar en rad olika företagsspecifika faktorer styra valet - affärsmodell, branschpraxis, kapitaltillgång, värdet av varumärket, marknaders olika affärskulturer eller den egna erfarenheten, för att nämna några. En faktor som inte heller är alltför ovanlig är ”tillfället”, dvs då en etableringsmöjlighet helt oplanerat öppnar sig och som upplevs som attraktiv och värd att satsa på.

Valet av exportstrategi kan därför vara komplext, och det brukar löna sig att ägna både tid och resurser på att gå igenom och jämföra de olika alternativen utifrån de egna förutsättningarna och ambitionsnivåerna. De olika etableringsformerna har olika fördelar och nackdelar, både generellt och specifikt för det egna företaget, och vad som kan framstå som rätt i ett sammanhang behöver inte göra det i ett annat. Vad som upplevs optimalt i nuläget behöver inte heller vara det på lite längre sikt, så en viss grad av förändrings- eller utvecklingspotential kan behövas i den valda exportstrategin.

 

Franchise för utlandexpansion

Franchise Group vill i det här sammanhanget visa på ytterligare ett alternativ för utlandssatsningen –franchisestrategin, som har visat sig attraktiv och framgångsrik för många svenska företag, samt inte minst utländska företag mot den svenska marknaden. Det kanske mest intressanta med en franchisestrategi är dess annorlunda perspektiv på affärs- och marknadsrisk, intäktsströmmar och avkastning, tillväxtdynamik samt kontroll och styrning. Dessa perspektiv har varit nyckeln till framgång i utlandet för en rad svenska företag.

Ett annat intressant perspektiv är hur franchisekoncept kan hantera Lissabon-fördragets regler om den fria parallelldistributionen inom EU - en nog så viktig fråga för många företag.

Franchisestrategin kan genomföras på olika sätt – t.ex. master franchise, area developer, direkt-franchise eller olika kombinationer. De har alla det gemensamt att ett företag (franchisegivaren) låter ett annat företag (franchisetagaren) använda sig av ett affärskoncept, tillsammans med bland annat varumärke, träning och stöd, inom en definierad marknad i utbyte mot någon form av avgift.

Franchise är betydligt vanligare som tillväxtstrategi än vad man kan tro – det finns över 800 franchisekedjor enbart i Sverige i en mängd olika branscher, och många av dessa har använt sig av franchisestrategin i utlandet. Förutom välkända exempel som t.ex. O’Learys och Lindex, så finns det även många andra framgångsrika exempel, som t.ex. Card Group, Husse och Partyland. Det finns också intressanta exempel på företag som använder franchisestrategier enbart mot utlandet och inte inom hemmamarknaden, som t.ex. Gant.   

Franchisestrategin har visat sig särskilt framgångsrikt för affärsverksamheter där franchisetagare äger och driver renodlade försäljningsenheter i utländska marknader, med produkter eller tjänster som levereras av franchisegivaren.

Fördelarna med franchise jämfört med andra exportstrategier är bland annat möjligheterna till en snabbare etableringstakt och tillväxt, låga kapitalkrav, hög avkastning, riskdelning samt fokuset på franchisetagarens ambition och kompetens – det är ju franchisetagaren som äger och driver själva verksamheten i sin marknad!

Nackdelarna är bland annat att det krävs tid, resurser och kunskap för att paketera affärsmodellen till ett genomarbetat franchisekoncept, delade resultatmarginaler, annorlunda ledningsutövande samt att det ibland kan vara komplext att avsluta relationen med en olämplig franchisetagare.

Franchisealternativet kan därför vara mycket attraktiv när frågan hur att växa internationellt hamnar på dagordningen. Rätt förberett och genomfört har franchise varit nyckeln till internationell framgång för många företag!

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med en utlandsexpansion genom franchising

Ring oss på 08 - 464 75 00 eller maila på info@franchisegroup.se så hjälper vi dig!

Franchise Pool "35 countries - one contact"

Att expandera internationellt med franchising är en spännande möjlighet då hela världen står öppen! På ett sätt kan det t.om. vara lättare att expandera med franchising på andra marknader än den svenska då franchising ofta är väldigt populärt och välkänt såväl i Europa och USA som i andra världsdelar.

Franchise Group är medlemmar i ett europeiskt nätverk med 35 länder, som heter Franchise Pool International. Genom nätverket hjälper vi er att på ett effektivt sätt hitta franchisepartners i alla dessa länder.

Ring oss på 08 - 464 75 00 eller maila på info@franchisegroup.se så hjälper vi dig!